Cách tạo website Wordpress trên VPS dùng scrip Hocvp trong 5 phút

Để cài đặt website WordPress trên VPS, cũng như trên shared hosting, bạn cũng cần có 2 bước cơ bản: tạo database để chứa dữ liệu và cần mã nguồn wordpress (tải từ wordpress.org) để cài đặt. Hôm nay TIGERSEO sẽ hướng dẫn bạn tạo website nhanh chỉ trong 5 phút.

Bước 1: Tạo Database

hocvps xong nhân Enter

8 xong nhân Enter

 1. Nhập tên database bạn muốn tạo xong nhấn Enter
 2. Nhập  tên user bạn muốn tạo xong nhấn Enter
 3. Nhập password bạn muốn tạo xong nhân Enter

Tạo Database

Bước 2: Tạo website (tạo hosting) để chứa website

2 xong nhân Enter

Nhập tên website bạn vào (Thường là mình nhập domain để dễ quản lý), xong nhận Enter

Tạo xong bạn gõ 16 để ra ngoài root.

Tạo website (tạo hosting) để chứa website

Bạn gõ ls để kiểm tra xem host đã được tạo chưa.

Bước 3: Tải về và cài đặt WordPress lên host đã tạo

Bạn gõ lệnh này để vào thư mục Public của host

cd /home/tên website bạn tạo bước 2/public_html

Gõ lệnh này để tải mã nguồn wordpress về host

wget http://wordpress.org/latest.zip

Gõ lệnh này để cài chương trình giải nén

yum install unzip

Gõ lệnh này để giải nén file mã nguồn wordpress vừa tải về ở trên

unzip latest.zip && mv wordpress/* . && rm -rf wordpress

Gõ lệnh này để cấp quyền cho nginx sử dụng thư mục public_html

chown -R nginx:nginx *

Vậy là đã xong cấu hình tạo website wordpess trên VPS rồi. Tiếp theo bạn vào domain, bạn trỏ DNS về IP của VPS là xong nhe.

Bước 4: Tiến hành cài đặt WordPress

Vào trình duyệt web, bạn gõ tên domain bạn vừa trỏ IP về Host.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn tạo, ở đây mình chọn tiếng Việt cho dễ dùng do mình đốt tiếng Anh

Nhấn thực hiện ngay

Cài đặt wordpress nhập database vào

 1. Database Name: bạn nhập tên database đã tạo ở bước 1
 2. Username: bạn nhập tên username đã tạo ở bước 1
 3. Password: bạn nhập password đã tạo ở bước 1
 4. Phần còn lại giữ nguyên mặt định nhấn Submit

 1. Nhập tên website vào
 2. Tạo tên đăng nhập
 3. Tạo password (Wp đã tạo sẵn cho bạn nếu muốn đổi pass khác thì nhập pass mới vào
 4. Nhập email của bạn vào
 5. Mục này nếu bạn không muốn con Bot Google vào lập chỉ mục cho web thì bạn check vào
 6. Nhấn Cài đặt Wordpres.

Vậy là đã hoàn thành quá trình cài đặt website WordPress trên VPS. Đơn giản đúng không, bạn có thắt mắt gì hãy để lại comment bên dưới, TIGERSEO sẽ hỗ trợ bạn nhé.