Thuật toán Google Hummingbird là gì và nó hoạt động như thế nào? - TigerSeo

Thuật toán Google Hummingbird là gì?

Google Hummingbird là một nền tảng tìm kiếm mới của Google đã được giới thiệu vào tháng 9 năm 2013. Bản cập nhật này trở thành cuộc cách mạng hóa tìm kiếm của Google vì nó giúp mang lại ý nghĩa cho những từ khóa mà mọi người dùng đang nhập trong truy vấn của họ. Thay vì chỉ đối sánh từ vựng trong truy vấn đó với từ vựng trong các kết quả tìm kiếm, thuật toán mới Hummingbird đã hoạt động để hiểu được ý nghĩa của cả truy vấn và khớp nó với các kết quả có liên quan.

Thuật toán Google Hummingbird

Với thuật toán Hummingbird, Google đã sử dụng công nghệ có ý nghĩa giúp thúc đẩy những tiến bộ trước đó, chẳng hạn như Knowledge Graph và áp dụng nó cho hàng tỷ trang có sẵn trên internet.

Google đã đưa ra một số ví dụ về cách Hummingbird ảnh hưởng đến tìm kiếm. Ví dụ: nếu bạn đã tìm kiếm “thanh toán hóa đơn của mình qua ngân hàng công dân và ngân hàng ủy thác” trước khi cập nhật, tìm kiếm của bạn sẽ hiển thị trang chủ cho ngân hàng. Sau Hummingbird, bạn nhận được liên kết trực tiếp đến trang về thanh toán hóa đơn.

Cập nhật thuật toán Google mới nhất tại đây!

Bản cập nhật Hummingbird ảnh hưởng đến SEO như thế nào?

Tác động rõ ràng nhất của bản cập nhật Google Hummingbird đối với SEO là việc giảm tập trung vào các từ khóa cụ thể. Việc các từ bạn sử dụng trong nội dung của mình khớp trực tiếp với các từ được sử dụng trong truy vấn của người đó không còn quan trọng nữa.

Trong khi một số người cho rằng điều này có nghĩa là các từ khóa đã lỗi thời, thực sự nó chỉ có nghĩa là tầm quan trọng của chúng đã thay đổi. Bây giờ, thay vì viết nội dung cho các từ khóa cụ thể, bạn cần tạo nội dung đề cập đến các chủ đề cụ thể. Keyword research, vẫn quan trọng vì nó làm sáng tỏ các chủ đề mà mọi người tìm kiếm nhiều nhất. Thực hiện nghiên cứu này sẽ giúp bạn điều chỉnh quá trình tạo nội dung của mình với những gì khách hàng mục tiêu của bạn muốn xem.

Làm cách nào để tối ưu hóa nội dung cho Google Hummingbird?

Với bản cập nhật Hummingbird, Google càng làm rõ rằng mối quan tâm hàng đầu của họ là trải nghiệm của người dùng cuối. Do đó, để tối ưu hóa đúng cách nội dung của bạn, bạn cần làm theo các mẹo sau:

  • Phác thảo tính cách người mua được nhắm mục tiêu của bạn và hành trình họ thực hiện để mua hàng.
  • Sử dụng các công cụ, như Data Cube của BrightEdge , để nghiên cứu các từ khóa và chủ đề mà mọi người thường xuyên tìm kiếm trực tuyến.
  • Tạo nội dung sử dụng từ khóa một cách tự nhiên xuyên suốt phần, bao gồm cả trong thẻ H1 và H2 cũng như phần nội dung. Từ khóa cũng nên được sử dụng một cách lý tưởng trong các thẻ alt cho hình ảnh và trong mô tả meta để làm cho cả khách truy cập tiềm năng và Google thấy rằng trang web của bạn có liên quan đến chủ đề cụ thể này.
  • Thỉnh thoảng sử dụng các từ khóa liên quan đến ngữ nghĩa trong nội dung của bạn cũng như để chứng minh thêm về mức độ liên quan của bạn.
  • Theo dõi các chỉ số cho tác phẩm của bạn, bao gồm lưu lượng truy cập, mức độ tương tác và tác động lên chuyển đổi để bạn có cái nhìn chính xác hơn về mức độ hiệu quả của tác phẩm tiếp cận đối tượng được nhắm mục tiêu và hoàn thành mục tiêu của mình. Điều này sẽ giúp bạn sửa đổi và điều chỉnh các chiến lược của mình trong tương lai.

Thuật toán Google Hummingbird là một sự điều chỉnh quan trọng trong thế giới SEO vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách công cụ tìm kiếm diễn giải các trang web và tìm ra kết quả tối ưu cho người dùng. Các thương hiệu muốn duy trì liên quan phải đảm bảo rằng họ hiểu cách tối ưu hóa cho tìm kiếm theo ngữ nghĩa trong khi tạo nội dung tăng thêm giá trị cho người dùng.

Dịch vụ Entity TigerSeo cũng đang được triển khai dựa trên nền tảng của thuật toán Google Hummingbird. bạn có thể xem thêm về dịch vụ Entity của TigerSeo.